Usługi energetyczne

Niezależność od publicznych systemów zasilania oraz względy ekologiczne to nie jedyne zalety, które zachęcają do zainteresowania się odnawialnymi źródłami energii. Coraz większą popularność zyskują również ze względu na atrakcyjne perspektywy finansowe. W zależności od wybranego typu inwertera, instalacja fotowoltaiczna może:

 • umożliwić uzyskanie dochodu pasywnego dzięki odsprzedaży nadwyżek wygenerowanej energii do sieci publicznej,
 • być połączona z magazynem energii, zwiększając przy tym niezależność od operatora dystrybucyjnego.

Aby w pełni skorzystać z możliwości, jakie otwierają odnawialne źródła energii, potrzebna jest dobrze opracowana strategia. W .KWARTZ oferujemy pełną opiekę oraz wsparcie analityków z różnych dziedzin. W ramach naszych działań ocenimy Twoje przeciętne zużycie energii elektrycznej, maksymalne możliwości instalacji fotowoltaicznej oraz oferty zakładów energetycznych. Dzięki temu możesz liczyć na znaczne przyspieszenie zwrotu z inwestycji i optymalizację comiesięcznych rachunków za prąd.

Usługi energetyczne .KWARTZ – wsparcie w pozyskiwaniu finansowania inwestycji

Jako lider na rynku OZE wyróżniamy się doskonałą wiedzą na temat programów i inicjatyw publicznych, z których mogą skorzystać nasi klienci. Dzięki temu oferujemy również kompleksowe wsparcie w kwestii poszukiwania dofinansowań, terminowego składania wniosków, a co za tym idzie — obniżenia Twojego wkładu własnego w inwestycję w instalację fotowoltaiczną. Efektywnie przygotujemy dla Ciebie dokumentację oraz niezbędne projekty, a także będziemy Cię reprezentować w kontaktach z podmiotami oferującymi dofinansowania.

Angażujemy się także w poszukiwanie podmiotów, które umożliwiają finansowanie abonamentowe dla przedsiębiorców, czyli ESCO. Oznacza to, że pomożemy Ci znaleźć firmę specjalizującą się w poprawie efektywności energetycznej, która pokryje koszty Twojej instalacji fotowoltaicznej. Zaletą tego modelu jest także przeniesienie części lub całości odpowiedzialności za inwestycję na podmiot ESCO. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o uzyskiwaniu środków na OZE, koniecznie skontaktuj się z doradcami z .KWARTZ!

Usługi energetyczne

 • Strategia energetyczna

  Skupiając zespół ekspertów ze wszystkich dziedzin związanych z energetyką, oferujemy przygotowanie dla każdego przedsiębiorstwa szczegółowej strategii energetycznej opartej o specyfikę prowadzonej przez niego działalności i posiadane plany inwestycyjne. W ramach opracowań określamy stan przedsiębiorstwa na dzień przygotowania opracowania, weryfikujemy szereg możliwych scenariuszy inwestycyjnych w zestawieniu do prognoz rozwoju rynku i rekomendujemy rozwiązania najlepiej odpowiadające potrzebom określonym przez samego klienta. Zapewniamy też wsparcie przy jej wdrożeniu na dalszych etapach procesu.

 • Opieka energetyczna

  Dla każdego z naszych klientów prowadzimy analizę profilu zużycia energii elektrycznej oraz weryfikujemy zapisy i warunki zawartych przez niego umów na zakup energii. Następnie pozyskujemy z rynku oferty na warunkach korzystniejszych niż dotychczasowe i generujemy dla klienta długoterminowe oszczędności w tym obszarze.

 • Analiza opłacalności inwestycji

  W oparciu o dane przedstawione przez klienta sporządzamy opracowania zawierające szczegółowe analizy opłacalności różnych wariantów inwestycji w odnawialne źródła energii. Dzięki zdobytemu doświadczeniu jesteśmy w stanie oszacować wszystkie czynniki dokładniej niż podmioty działające w innych branżach.

 • Pozyskanie dofinansowania

  W przypadku zainteresowania skorzystaniem z jednego z programów dofinansowań dla inwestycji w odnawialne źródła energii, zapewniamy naszym klientom wsparcie w przejściu całej procedury od opracowania koncepcji i sporządzenia stosownego wniosku o dofinansowanie przez prowadzenie rozmów z operatorem programu do rozliczenia końcowego projektu.

 • Finansowanie abonamentowe

  Dla klientów zainteresowanych pozyskaniem oferty nowej formuły finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii przygotowaliśmy we współpracy z naszymi partnerami ofertę finansowania abonamentowego (tzw. „ESCO”). Skorzystanie z tego produktu pozwala klientom cieszyć się wszystkimi korzyściami z posiadania instalacji fotowoltaicznej bez angażowania własnych środków oraz bez brania na siebie odpowiedzialności za bieżącą obsługę tego źródła energii.