Przyłączenie fotowoltaiki do sieci – projekt i wykonanie

Korzystanie z własnej mikroelektrowni słonecznej wymaga nie tylko odpowiednio wykonanej konstrukcji, lecz także załatwienia szeregu formalności określonych w ustawie Prawo energetyczne. Zasady zgłaszania wniosków i innych dokumentów zależą m.in. od tego, czy jesteś osobą prywatną, czy przedsiębiorcą, a także od stosunku mocy zainstalowanej do przyłączeniowej. .KWARTZ jako firma z dużym doświadczeniem na rynku OZE oferuje przyłączenia instalacji fotowoltaicznej w ramach kompleksowej realizacji projektu.

Ten etap realizacji inwestycji w dużej mierze oparty jest na złożeniu stosownych wniosków i dokumentów u elektroenergetycznego operatora dystrybucyjnego. Na tej podstawie spisywana jest umowa, która umożliwia sprzedaż nadwyżek wyprodukowanej przez prosumentów energii do sieci publicznej. Przyłączenia instalacji fotowoltaicznej to obowiązek posiadaczy paneli z inwerterem on-grid lub hybrydowym zainteresowanych uzyskaniem dochodów pasywnych z inwestycji.

Jakie korzyści oferuje wykonanie przyłączenia instalacji fotowoltaicznej przez profesjonalistów?

Kompleksowe usługi realizowane przez wykonawcę inwestycji .KWARTZ zapewniają oszczędności czasu oraz środków. Zadbamy o zaplanowanie aspektów formalnych i technicznych przyłączenia instalacji fotowoltaicznej w taki sposób, aby zredukować koszty tego etapu. Opracujemy także harmonogram składania dokumentów, wykonania przyłączenia instalacji fotowoltaicznej oraz jej odbioru z uwzględnieniem standardowych terminów oczekiwania na działania ze strony zakładu energetycznego.

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną pomoc z kontaktach z operatorem dystrybucyjnym oraz w podpisywaniu umowy. Dzięki doskonałej znajomości prawa energetycznego oraz specyfiki przepisów lokalnych jesteśmy w stanie szybko i bez komplikacji dokonać wszystkich formalności w sprawie przyłączenia instalacji fotowoltaicznej. Dysponujemy także sprzętem i kwalifikacjami odpowiednimi do przeprowadzenia wszystkich pomiarów oraz odbioru systemu. Współpracując z nami nie musisz się martwić o problemy w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń z zakładu energetycznego!

 

Energetyzacja

  • Projektowanie przyłączaW ramach naszej oferty świadczymy usługi projektowe przyłącza w zakresie określonym w pozyskanych warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej i umowie przyłączeniowej podpisanej przez klienta z Zakładem Energetycznym. Korzystając z naszego doświadczenia proponujemy rozwiązania projektowe mające na celu minimalizowanie kosztów wykonania tego zakresu.
  • Uzgodnienia dokumentacji w zakładzie energetycznymPo przygotowaniu dokumentacji projektowej przyłącza, prowadzimy w imieniu klienta wszystkie rozmowy związane z uzgodnieniem dokumentacji i pozyskaniem akceptacji Zakładu Energetycznego dla projektów, instrukcji współpracy ruchowej i harmonogramu prób i odbiorów.
  • Wykonanie przyłączaW oparciu o przygotowaną dokumentację projektową wykonujemy prace budowlane w zakresie przyłącza stosując sprawdzone rozwiązania, które minimalizują ryzyko nieodebrania instalacji przez Zakład Energetyczny.
  • Testy, pomiary i odbioryPo zakończeniu prac budowlanych wykonujemy komplet testów i pomiarów niezbędnych do przystąpienia do odbiorów instalacji fotowoltaicznej przez Zakład Energetycznych, których końcowym efektem jest przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci i uzyskanie pozwolenia na jej użytkowanie.