Kompleksowe realizacje fotowoltaiczne w formule EPC

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii staje się coraz bardziej popularne zarówno wśród osób prywatnych, jak i firm. Przeprowadzenie inwestycji wydaje się kuszące zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę względy finansowe i środowiskowe. Aby instalacja zapewniała użytkownikom szereg atutów, budowa instalacji fotowoltaicznej musi opierać się na nowoczesnych zasadach projektowania, być w pełni zgodna z prawem oraz wykorzystywać dobrze dobrane urządzenia

Formuła EPC – co to znaczy?

Rozwinięciem tego skrótu są angielskie słowa: Engineering, Procurement, Construction – czyli projektowanie, zaopatrzenie i budowa. Formuła EPC często w potocznym języku polskim określana jest jako realizacja “pod klucz”. Choć to sformułowanie nie jest intuicyjne w kontekście fotowoltaiki, doskonale oddaje główny zamysł, jakim jest kompleksowość działań wykonawcy – zajmuje się on wszystkimi aspektami i etapami realizacji, od wstępnych analiz aż po odbiór techniczny.

Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznych w formule EPC – jakie ma zalety?

Decydując się na ten model współpracy, zlecający przenosi całą odpowiedzialność za projekt fotowoltaiki na wykonawcę. Takie rozwiązanie wyróżnia się szeregiem zalet, a mianowicie:

 • inwestor nie musi poświęcać czasu na nadzorowanie i monitorowanie kolejnych etapów – dzięki temu zyskuje więcej czasu na zarządzanie procesem i skupienie się na ważnych kwestiach,
 • budżet oraz terminy realizacji są ustalane z góry wspólnie z wykonawcą, dzięki czemu projektowanie instalacji fotowoltaicznej oraz jej budowa przebiegają bez niespodziewanych zmian,
 • firma zajmująca się realizacją zyskuje więcej swobody w zakresie organizacji prac, dzięki czemu cały proces przebiega znacznie szybciej,
 • wykonawca ponosi odpowiedzialność za przebieg prac i potwierdza stan techniczny wykonanych prac gwarancją.

Projektowanie fotowoltaiki oraz budowa nowoczesnych instalacji w formule EPC to oszczędność czasu oraz finansów, a przy okazji komfort dla inwestora pod warunkiem, że wybierzesz godnego zaufania wykonawcę. Zapraszamy Cię do poznania oferty .KWARTZ – przekonaj się, co nas wyróżnia!

Kompleksowa realizacja w formule EPC

 • Prace projektowe

  Nasz zespół projektantów wykonuje dla klientów pełny zakres prac projektowych na potrzeby realizowanego przedsięwzięcia: Projekt budowlany zawierający część architektoniczno-budowlaną i projekt zagospodarowania terenu branży elektrycznej i konstrukcyjnej, Projekt techniczny niezbędny do przedstawienia w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz Projekt wykonawczy stanowiący podstawę do budowy instalacji fotowoltaicznej.

 • Uzyskanie pozwolenia na budowę

  Dysponując projektem budowlanym, reprezentujemy klienta w rozmowach z właściwym urzędem (Urząd Miasta/Starostwo Powiatowe/Wojewoda) w całym procesie pozyskania Pozwolenia na Budowę rozpoczynając na przygotowaniu Wniosku o pozwolenie na budowę (PB-1) i Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) wraz z załącznikami a na odbiorze decyzji kończąc.

 • Prowadzenie budowy

  Po odbiorze pozwolenia na budowę i uprawomocnieniu się decyzji, wyznaczymy kierownika budowy z doświadczeniem w prowadzeniu budowy instalacji fotowoltaicznych, który wykona dla Klienta wszystkie czynności konieczne do zrealizowania projektu od strony formalno-prawnej oraz będzie pełnił nadzór nad jakością wykonania prac i ich zgodnością z uzgodnionymi projektami. Procedurę rozpocznie odebranie dziennika budowy z właściwego urzędu oraz zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia prac w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Po zagospodarowaniu placu budowy, w trakcie prowadzenia prac kierownik prowadzi dziennik budowy, a po ich zakończeniu składa zawiadomienie o zakończeniu prac i zamiarze przystąpienia do użytkowania we właściwej jednostce Państwowej Straży Pożarnej załączając do zgłoszenia wszystkie niezbędne oświadczenia, protokoły pomiarowe i dokumentację powykonawczą. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji od PSP, w ostatnim kroku składane jest zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16) do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

 • Zakupy i dostawa komponentów i głównych materiałów

  Po uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń na budowę instalacji fotowoltaicznej prowadzimy rozmowy z producentami i dystrybutorami modułów fotowoltaicznych, falowników, konstrukcji i pozostałych materiałów (w tym m.in. tras kablowych i zabezpieczeń). Komplet elementów niezbędnych do wykonania instalacji fotowoltaicznej dostarczamy bezpośrednio na plac budowy po jego przejęciu i zagospodarowaniu przez brygadę instalatorów.

 • Budowa instalacji

  Niezwłocznie po dostawie komponentów, nasz brygada instalatorów posiadających uprawnienia SEP lub UDT przystępuje do prac montażowych realizowanych na podstawie uzgodnionego wcześniej projektu wykonawczego. Prace na tym etapie obejmują kompleksowe wykonanie instalacji od modułów przez konstrukcję i trasę kablową po stronie DC do falowników i trasę kablową po stronie AC do miejsca przyłączenia instalacji do sieci.

 • Testy i pomiary

  Po zakończeniu prac budowlanych wykonujemy pomiary weryfikujące prawidłowość wykonania instalacji fotowoltaicznej. Przy wykorzystaniu mierników SONEL i METREL zespół pomiarowy przygotowuje raport z pomiarów strony AC i DC wykonanych zgodnie z normami PN-EN 62446-1:2016-08 i PN-HD 60364-6:2016-07 oraz pozostałymi obowiązującymi aktami prawa. Protokoły pomiarowe stanowią dowód na prawidłowe wykonanie prac i są wykorzystywane przez kierownika budowy przy składaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy.

 • Odbiory

  W ramach ostatniego etapu budowy instalacji fotowoltaicznej prowadzimy w imieniu klienta odbiory prac przez Państwową Straż Pożarną i Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W czasie procedury odbiorowej zapewniamy wsparcie w kontaktach z jednostkami odbierającymi odpowiadając na ich ewentualne pytania i prośby o uzupełnienia dokumentacji.